Annuleringsverzekering Info

De basis annuleringsverzekering dekt onder andere de volgende schades:

  • vergoeding als u uw vakantie moet annuleren
  • vergoeding als u uw vakantie noodgedwongen moet afbreken
  • vergoeding bij niet gebruikte reisdagen

Dekking uitbreiden met Garantie-annulering

Indien u de basisdekking uitbreidt met de Garantie-annulering wordt de hele reissom vergoed, ook als u maar een deel van de vakantie moet missen. Wij bevelen u de Garantie-annulering zeker aan.

U kunt de dekking van de annuleringsverzekering verder uitbreiden met:

Dekking waarnemer

Als er bijvoorbeeld iemand op uw huis past en er met die persoon iets gebeurt, kan het zijn dat u uw vakantie moet afbreken. U kunt zich hiervoor verzekeren met de dekking waarnemer. Deze extra dekking kost 1 % extra premie

Annuleringskosten van een samengestelde reis verzekeren

Indien u uw eigen vakantie en reis heeft samengesteld, is er sprake van een samengestelde reis. Als er één of meer onderdelen van de reis uitvallen, is het mogelijk dat de hele reis geannuleerd moet worden. De basisdekking biedt hier geen dekking tegen. U kunt de basisdekking echter uitbreiden met de dekking samengestelde reis zodat alle annuleringskosten zullen worden vergoed. Deze uitbreiding kost 1 % extra premie.Op het moment dat u via deze website online de annuleringsverzekering gaat afsluiten, krijgt u per rubriek een toelichting en de kosten van de premie.